Turizm Bilgi Sistemi; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetimde destek sağlayan tüm bilgileri içinde tutar. Belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlar.


Yerel yönetimlerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan veren ve gelir kaynağı olan vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir sistemdir

 1. Sahadan bilgi toplama,
 2. Mevcut verilerin düzenlenmesi ve kullanılması,
 3. Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması,
 4. Uygun yazılım geliştirilmesi,
 5. Kurulum, teknik destek,
 6. Bakım ve güncelleştirme aşamalarından oluşur.

Kiosk Bilgi Sistemi, belediyelerin gelirlerini arttırmalarında yardımcı olur. Bu artışı, vergi kaçağını ortadan kaldırarak, hızlı imar planı yaparak, arsa üreterek, kamulaştırma maliyetlerini en aza düşürerek sağlar.  
Kent Bilgi Sisteminin en önemli özelliklerinden biri de e-belediyecilik hizmeti verebilmesidir. Yani, vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden ve/veya telefonlarını kullanarak gerçekleştirebilirler. Vatandaş belediyenin planladığı projelerle İlgili görüşlerini yönetimle paylaşabilir, anketlere katılabilir, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara İletebilirler. Kısaca, vatandaşların etkin biçimde yönetime katılabilmesi sağlanır. 

Sonuç olarak, bu olanaklar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltir, belediye gelirlerini ve hizmet kalitesini arttırır

BİLGİ SİSTEMİNİN AMAÇLARI

Kentlerin kaynaklarını olabildiğince iyi değerlendirilmesi ve yatırımlara aktarılabilmesi, kentte üretilecek hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini doğrudan etkileyecektir. Kaynakların doğru değerlendirilmesinde ve kent yönetiminde doğru ve güncel bilginin önemi çok büyüktür.

Kent Bilgi Sistemi, belediyelere bu imkanı en üst seviyede sağlar ve yerel de Kent Bilgi Sistemi`nin yaşama geçirilmesi ile,

 1. Kent ile ilgili en güncel haritaların hazırlanması,
 2. Bu haritalar üzerine kadastro ile mülkiyet bilgilerinin işlenmesi,
 3. Bağımsız bölüm ( bina / mesken / işyeri ) envanteri hazırlanması ve haritaların üzerine işlenmesi,
 4. Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması ,
 5. Vergisel bilgilerin, beyanların haritalar üzerine işlenmesi,
 6. Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması.

işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sonucunda, tüm kent bilgileri haritalara işlenmiş olarak yönetimin kullanımına sunulur. Kullanım sırasında her belediyecilik işlemi, sürekli olarak haritalara işlenir. Tüm yönetim kararları, yatırım planları ve hizmetler bu güncel bilgilere dayalı olarak hızlı ve etkin biçimde yürütülür