AVRUPA YATIRIM FONU KONTRGARANTİ DESTEĞİ
 
Kuruluşumuz, 01.12.2004- 30.06.2008 yılları arasında,, Avrupa Birliği'nin Girişim ve Girişimcilik ve özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için Çok Yıllı Programı (MAP) kapsamında, Avrupa Yatırım Fonu (AYF)'nun % 50 oranında kontrgarantisinden yararlanmış olup, anılan süre içerisinde toplam 205 adet KOBİ''ye 3 yıldan daha uzun vadeli yatırım kredileri için, KOBİ başına azami 400.000 Euro limitle kefalet tesis edilmiş ve 24 Milyon Euro büyüklüğündeki projeden toplam 21,2 Milyon Euro'luk kullandırım yapılmıştır.
 
AB'nin2007-2013 yılları arasında uygulanmak üzere başlattığı CIP "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı" kapsamında Avrupa Yatırım Fonu'na sunulan "Her Köye Bir KOBİ" projesinin onaylanmasıyla, 27.01 2010 tarihinde imzalanan anlaşmayla il merkezi, ilçe, belde / köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin krediye erişimine kefalet vermek üzere AYF'nin 45 Milyon Euro'luk kontrgarantisi sağlanmıştır. (http://www.kgf.com.tr/eif/onesme.htm)
 
AB 'nin Katılım öncesi Yardım Mekanizması (IPA) ; "Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı" kapsamında AYF tarafından yönetilen "Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları" finansmanı için 22 Ekim 2010 tarihinde AYF ile imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin en az gelişmiş illerindeki KOBİ'ler ve mikro işletmelerin krediye erişimine kefalet vermek için AYF'nin 4.5 Milyon Euro'luk kontrgarantisi sağlanmıştır. (http://www.kgf.com.tr/eif/mkimk.htm)