Türkiye genelinde özel kamu ve üniversite hastanelerinde gelişen infeksiyon vakarının takibine yönelik Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi özel yazılım geliştirilmesi hizmetleri başarı ile yönetilerek teslim edilmiştir.
 
Hastane Bilgileri Güncelleme Ekranıdır. Sisteme giriş yaptığınızda hastane yatak sayısı, tür, branş vb. gibi genel bilgilerinizi ve aşağıda ki bilgileri giriş yapacağınız bölümdür. 
 
Hastane Genel Bilgiler 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları 
Enfeksiyon Kontrol Hekimleri Bilgileri 
Enfeksiyon Kontrol Hemşire Bilgileri 
Sürveyans Tipi 
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 
Yoğun Bakım Üniteleri 
 
Hastane servis tanımlarının yapılacağı ekrandır. Hastane servislerinin bir defaya mahsus girilmesi yeterlidir. Servisin branş türüne göre yapılan takipler seçilebilmektedir. Seçilen takiplere göre invaziv giriş ve servis girişler değişmektedir. Yapılan Takipler varsa seçilebilir. 
 
Üriner Kateterli Hasta Sayısı 
Ventilatörlü Hasta Sayısı 
Santral Venöz Kateterli Hasta Sayısı 
Hastane ameliyat bilgilerinin giriş yapılacağı ekrandır. Hastanın TC Kimlik bilgisinden veya Dosya Numarasında aradığınızda hasta kartı gelmektedir ve o hastaya ameliyat girişi yapılmaktadır. Eğer hasta kartı sistemde kayıtlı değilse aşağıdaki ekrandan önce hasta kartı kaydedilmektedir. 
 
Ameliyat Adı, Servis Adı, Cerrah Adı, Anestezi Türü, Acil \ Elektif, Ameliyat Tarihi vb. gibi Ameliyat Bilgilerinin ve Profilaktik Antibiyotiklerin giriş yapıldığı bölümdür. 
 
http://infline.saglik.gov.tr 

https://www.saglik.gov.tr/